ربات جوشکاری یاسکاوا با بهره گیری از برترین تکنولوژی روز دنیا علاوه بر افزایش دقت، کیفیت و راندمان کار ، از بروز خطرات ناگوار متعدد موجب آسیب دیدن کارکنان می گردد جلو گیری می نماید. این ربات ها در ابعاد، وزن ها و طول بازوهای مختلفی ارائه میگردند که این موارد تماما به کاربرد آن ربات بستگی دارد.

ربات صنعتی یاسکاوا

انواع ربات های جوشکار

یاسکاوا رباتهای جوشکار خود را در مدل های مختلفی عرضه می کند که هرکدام برای نیاز خاصی تولید و عرضه می شوند. درست است که تمام این ربات ها به لحاظ عملکرد توانایی های یکسانی دارند اما به لحاظ مشخصات فیزیکی و بعضا فنی تفاوت هایی دارند. در زیر ربات های مخصوص جوش که در شرکت نیرونوین موجود هستند به همراه مشخصات لیست شده اند.