مقاومت ترمز در نیروگاه های بادی

امروزه در مدار نگهداشتن نیروگاههای بادی در هنگام وقوع اغتشاشات شبکه از اهمیت خاصی برخوردار گشته است. حتی در برخی از کشورها اداره کنندگان شبکه قوانینی را وضع کردهاند که به موجب آن میبایست مزرعه بادی در هنگام مواجه شدن با اغتشاشات یا افت ولتاژهای ناگهانی، پایداری خود را حفظ نموده و در مدار باقی بماند. در این مقاله استفاده از مقاومت ترمزی موازی برای رسیدن به این مقصود پیشنهاد و  مورد بررسی قرار میگیرد. بدین ترتیب که ابتدا یک مزرعه بادی متصل به شبکه که خود از چندین ژنراتور القایی تشکیل شده است همراه با سیستمهای آیرودینامیکی، مکانیکی و الکتریکی آن بطور کامل مدلسازی شده و سپس رفتار آن در  هنگام ورود و خروج مقاومت ترمزی با در نظر گرفتن تاثیر میزان جبرانسازی توان راکتیو نیروگاه و همچنین زمان عملکرد کلیدها مورد بررسی قرار میگیرد. در انتها نیز مقایسهای بین بین دو روش استفاده از سیگنال سرعت ژنراتور و سیگنال ولتاژ باس نیروگاه در پردازش عملیات کلیدزنی مقاومت ترمزی صورت میگیرد.

مقدمه

یکی از مهمترین مسائل مطرح در نیروگاههای بادی پایداری آنها در هنگام وقوع خطا و اغتشاشات شبکه میباشد.نیروگاههای بادی در برابر نوسانات دینامیکی ولتاژ بخصوص اتصال کوتاه و افت ولتاژهای شدید و ناگهانی بسیار ناپایدار هستند که از مهمترین علل آن استفاده از ژنراتور القایی در این  نیروگاهها و در نتیجه نیاز به توان راکتیو و بالا بودن جریان مغناطیس کنندگی میباشد.

واکنش در برابر خطا ها

در هنگام وقوع خطا و کاهش ولتاژ، از توان تحویلی ژنراتور به شبکه کاسته شده و ژنراتور شروع به شتاب گرفتن میکند. چنانچه شتاب گرفتن ژنراتور سریعتر از بازیابی ولتاژ باشد سرعت ژنراتور همچنان افزایش یافته تا آنجا که سرعت به حدی میرسد که ژنراتور وارد ناحیه ناپایدار خود میشود و کل واحد از مدار خارج میگردد.

ورود و خروج مکرر واحد علاوه بر کاهش کیفیت برق تولیدی باعث کاهش عمر مفید آن نیز میگردد و همچنین در شبکه های ایزوله و یا کوچک باعث بر هم خوردن توازن میان تولید و مصرف میشود. در سالهای اخیر مطالعات پایداری نیروگاههای بادی از اهمیت خاصی برخوردار گردیده و در این زمینه تحقیقات متعددی صورت گرفته است. به عنوان مثال در مرجع  پایداری گذرا و دینامیکی مزارع بادی به همراه حضور ژنراتورهای سنکرون مورد بررسی قرارگرفته است.نتایج بدست آمده حاکی از آن است که عموما نیروگاههای بادی در مقایسه با نیروگاههای معمولی حساستر و ناپایدارتر میباشند.

تاثیر بر روی نوسانات

در مرجع تاثیر نیروگاههای بادی بر روی نوسانات توان در هنگام وقوع اغتشاش مورد بررسی قرار گرفته و بیان میکند که وجود این نیروگاهها در شبکه به افزایش میرایی سیستم کمک میکند. در راستای بهبود پایداری نیز روشهای متعددی ارائه و مورد بررسی قرار گرفتهاند. به عنوان مثال روش کاهش توان مکانیکی ورودی در هنگام وقوع خطا که با تغییر زاویه پرههای توربین امکانپذیر است.  البته این روش فقط در توربینهایی که قابلیت تغییر زاویه پره در آنها وجود دارد امکانپذیر میباشد.

این سیستم به علت مکانیکی بودن و تاخیر در عملکرد آن از کارایی چندانی برخوردار نبوده و بیشتر در جلوگیری از شتابگیری ژنراتور بعد از جدا شدن واحد از شبکه مورد استفاده قرار میگیرد بانک خازنی و SVC   علاوه بر بهبود پایداری قادر به کاهش نوسانات دینامیکی ولتاژ و در نتیجه افزایش کیفیت برق میباشد. همچنین در مقاله ای نشان داده شده است که برای حفظ پایداری گذرا به کمک SVC احتیاج به مقدار قابل توجهی توان راکتیو میباشد.روش افزایش مقاومت روتور با قرار دادن یک مقاومت خارجی در مدار روتور امکانپذیر میگردد. این مقاومت در شرایط عادی توسط یک کلید اتصال کوتاه میباشد و در لحظه وقوع خطا با باز شدن کلید وارد مدار میگردد.

قابلیت پیاده سازی

این روش تنها در مورد ژنراتورهای  روتور سیم پیچی شده که ترمینالهای آن در دسترس میباشد قابل پیاده سازی خواهد بود. استفاده از مقاومت ترمزی برای حفظ پایداری یک ژنراتور القایی متصل به شبکه بررسی شده است. در مرجع مذکور علاوه بر بررسی تاثیر سرعت قطع کلید در حفظ پایداری، بکارگیری دو سیگنال سرعت و ولتاژ شبکه برای فرمان دادن به کلیدها را نیز مورد مقایسه قرار میدهد و عنوان میکند که از نظر عملکرد تفاوت خاصی بین این دو روش وجود ندارد. در مقاله حاضر استفاده از مقاومت ترمزی برای یک مزرعه بادی که شامل چندین ژنراتور القایی میباشد بررسی میشود.جهت بررسی لازم است نقش مابقی المانهای الکتریکی شبکه، توربین و همچنین نوسانات مد مکانیکی ناشی از غیر صلب بودن شفت را نیز در مطالعات وارد کنیم.

با این مدلسازی دقیق نشان میدهیم که سرعت کلیدزنی و همچنین میزان جبرانسازی توان راکتیو نیروگاه توسط بانکهای خازنی تاثیر مهمی در چگونگی رفتار ژنراتورها در هنگام استفاده از مقاومت ترمزی خواهد داشت. در انتها نیز نشان داده میشود که استفاده از سیگنال سرعت ژنراتور به منظور پردازش و تعیین زمان کلیدزنی مقاومت ترمزی روش مناسبی نبوده و بکارگیری آن همواره موفقیت آمیز نخواهد بود.

مدلسازی نیروگاه بادی

ظرفیت نیروگاه مزبور ۶/۶ مگاوات میباشد که از ده عدد توربین ۶۶۰ کیلوواتی از نوع پره ثابت تشکیل شده است. در هر واحد ولتاژ ۶۹۰ ولت خروجی ژنراتور توسط یک ترانس افزاینده به سطح ولتاژ ۲۰ کیلوولت افزایش داده شده و از آنجا توان تولیدی توسط یک خط دو مداره ۲۰ کیلوولت به پست فشارقوی متصل به شبکه تحویل داده میشود. بانکهای خازنی در نظر گرفته شده حدود %۷۰ از توان راکتیو مورد نیاز نیروگاه را تامین خواهند کرد. مابقی توان راکتیو مورد نیاز نیز از طریق شبکه اخذ میگردد. مشخصات و پارامترهای الکتریکی المانهای شبکه در ضمیمه مقاله آورده شدهاند. مدلسازیها به صورت سه فاز در محیط نرم افزار DIgSILENT صورت گرفته و در شبیهسازی از مد EMT نرمافزار استفاده شده است. استفاده از این مد باعث میشود تا تاثیر گذرای الکترومغناطیسی بوجود آمده در ژنراتور و شبکه نیز در شبیه سازی ها وارد گردد.

 

مقاومت ترمز

شرکت نیرونوین تولید کننده برترین و با کیفیت ترین مقاومت ترمزهای آلومینیومی و سرامیکی، فن دار و بدون، بانک های مقاومتی، و انواع بریک رزیستور برای نیاز های مختلف می باشد. جهت خرید مقاومت ترمز ویا دریافت مشاوره با شماره ۰۲۵۳۶۱۲۵ در ارتباط باشید. • قیمت مناسب

 • گارانتی محصول

 • پشتیبانی رایگان

 • اصالت کالاالان تماس بگیرید!

مقاومت ترمز

انواع مقاومت ترمز نیرونوین

مقاومت ترمز الومینیومی


آلومینیومی فن دار و بدون فن

درجه حفاظتی بالا

بانک مقاومت


بانک مقاومت

توان بالاسرامیکی

مخصوص محیط های بدون آلودگی

مقاومت های نیرونوین

Braking resistor ها دارای انواع مختلفی می باشند. با توجه به نوع مقاومت کاربردشان هم تغییر می یابد. به عنوان مثال مقاومت آسانسور، ترمز پله برقی، بریک جرثقیل و بسیاری مورد دیگر که کاربرد هر کدام از آنها می تواند متفاوت باشد. شایان ذکر است که فاکتورهای دیگر هم در انتخاب مقاومت ها نقش دارند.انتخاب درست مقاومت ترمز بسیار ضروری است.

مقاومت های ساخته شده در شرکت نیرونوین به صورت آلومینیومی فن دار و بدون فن، سرامیکی و بانک های مقاومت (برای کاربرد های سنگین) ارائه می گردند. از مزایای مقاومت های ساخت نیرونوین می توان به ضریب خطای بسیار پایین،طراحی منحصر به فرد، گارانتی یک ساله و همچنین خدمات پس از فروش آن اشاره کرد.

چنانچه در این زمینه نیاز به مشاوره رایگان دارید می توانید با شماره ۰۲۵۳۶۱۲۵ و یا از طریق واتس اپ با کارشناسان نیرونوین در ارتباط باشید.

مقاومت ترمز چیست؟

می خواهیم مقاومت های ترمزی را خیلی ساده شرح دهیم. هر وسیله ای که انرژی مکانیکی را به الکتریکی و یا الکتریکی را به مکانیکی تبدیل کند، برای تخلیه ی انرژی باقی مانده خود و یا برای توقف های بسیار سریع نیاز به یک Breaking resistor دارد. نقش مقاومت این است که آن انرژی تولید شد را تبدیل به گرما کند.

به بیان دیگر مقاومت ترمزها گرما را مصرف می کنند. بوسیله همین ویژگی، می توانیم از آنها برای توقف و یا کاهش سرعت یک سیستم مکانیکی استفاده کنیم. این نوع از مقاومتها را مقاومت دینامیکی می نامیم. فرایند صورت گرفته توسط این رزیستور، ترمز دینامیکی نام دارد. هنگامی که انرژی جنبشی دوباره به انرژی الکتریکی تبدیل می شود، می توانید سرعت و یا شتاب یک موتور الکتریکی را کاهش دهید. این انرژی با استفاده از یک مقاومت قدرتی از بین می رود.

بریک رزیستور معمولا دارای رتبه ای بالا از لحاظ توان و مقادیر بسیار کم اهمی است. یک راه حل مناسب برای این امر، “مقاومت ترمز پیچکی” است. معمولا این نوع از مقاومت ترمزها دارای یک هسته سرامیکی هستند که بطور کامل جوش داده شده و در یک چارچوب قرار گرفته اند تا یک فاصله امن بین آنها و دیگر قسمتها ایجاد شود.

انواع مقاومت ترمز :

مقاومت ترمز ها را می توان از چند نظر دسته بندی کرد. یکی از مواردی که می توان آن ها را دسته بندی کرد جنس مواد سازنده آنها است. بریک رزیستور ها بر اساس کاربرد و شرایط استفاده آنها در دونوع سرامیکی و آلومینیومی تولید می شوند. تفاوت مقاومت های سرامیکی و آلومینیومی و علت استفاده آنها را در ادامه شرح خواهیم داد.

دسته دیگری که می تواند مقاومت ها را از هم متمایز نماید کاربرد آنها در صنایع است. برای مثال مقاومت ترمز جرثقیل، پله برقی آسانسور و… از نمونه ها کاربرد های مقاومت ها در صنعت است.

کاربرد مقاومت ترمز در صنعت

 • جرثقیل
 • تاور کرین
 • آسانسور
 • پله برقی
 • آلومینیومی
 • سرامیکی
 • اینورتر
 • سرامیکی
 • بریک رزیستور دینامیکی
 • سیمی
  حالت سوم دسته بندی هم توان مقاومت است. گاها در برخی موارد که کار اینورتر بسیار سنگین باشد ممکن است که شما مجبور گردید از بانک مقاومت استفاده نمایید. بانک مقاومت مجموعه ای از مقاومت هاست که به صورت سری و موازی به یکدیگر متصل هستند.

خرید مقاومت ترمز جرثقیل

مقاومت ترمز سرامیکی جرثقیل

مقاومت جرثقیل از اینورتر و سرو درایو در مقابل بارهای برگشتی از درایو محافظت میکند.انرژی برگشتی به وسیله یونیت ترمز در داخل مقاومت جرثقیل تخلیه می شود. ترمز سرامیکی در جرثقیل ها بعنوان ترمز راه اندازی,محافظ, محدود کننده و یا مقاومت نمونه استفاده می شود. مهمترین کاربرد این مقاومتها برای جلوگیری از رهاشدن بار متصل به قلاب جرثقیل است.

خرید مقاومت ترمز پله برقی

Break resistor پله برقی

بیشتر تولید کنندگان پله‌ های برقی به منظور توقف پله‌ برقی از ترمزهای زبانه ای (Pawl Brake) استفاده ‌می‌کنند. برخی دیگر نیز از تـرمزهای جداکننده (Wedge Brake) و عده ای نیز از مقاومت های مغناطیس دائم حلقه بسته (Closed loop Permanent magnet Brake) استفاده می نمایند.
مقاومت ترمزهای پله برقی ساخت نیرونوین که در صنعت آسانسور و پله برقی کابرد بسیار بالایی دارد، به نسب موارد مشابه در بازار ایران کارکرد و عملکرد بسیار عالی و خوبی دارند.

بارالکتریکی برگشتی از اینورتر توسط یونیت ترمز در مقاومت مربوط به پله برقی تخلیه شده که این امر موجب کاهش دمای درایو می گردد. جنس این نوع از مقاومت ها می تواند آلومینومی و یا سرامیکی باشد.

چنانچه از تفاوت بین مقاومت های الومینیومی و سرامیکی آگاهی ندارید می توانید از مشاوره رایگان کارشناسان ما بهره مند گردید.

خرید مقاومت ترمز تاور کرین

مقاومت ترمز تاور کرین

تاورکرین یک نوع جرثقیل می باشد که می توان بارها و اجسام سنگین را به ارتفاع تعیین شده برده و پس از آن هر کدام را در شعاع های متفاوت جابجا نماید. تاور کرین های قابلیت های بسیار زیادی دارند و می توان آنها را در برج سازی، سد سازی ، سیلو سازی، پل سازی، ساختمان سازی و … بکار برد.
ترمز تاور کرین کمک می کند تا کارکرد موتور راحت و سبک انجام شود. مقاومتها در تاور کرین باعث می شوند تا از سقوط بار از روی قلاب تاورکرین جلوگیری به عمل آید.

مقاومت ترمز آلومینیومی

این نوع از مقاومت ها روکشی از جنس آلومینیوم دارند. جنس آلومینیوم برای شرایطی که پاشش آب و جو اسیدی وجود دارد می تواند بسیار مناسب باشد. زیرا شرایط جوی می تواند روی عملکرد صحیح مقاومت ترمز تاثیر به سزایی بگذارد. اما مقاومت ترمزهایی از این جنس می توانند جلوی نویز را نیز بگیرند.
مقاومت های الومینیومی در دونوع فن دار و بدون فن تولید می شوند. حال اینکه چه نوع از آنها برای کار شما مناسب است را می توانید با مشاوره رایگان کارشناسان فنی ما مشخص نمایید.

ترمز سرامیکی

در هنگام خرید، مقاومت ترمز سرامیکی به نسبت مقاومت آلومینیومی بسیار ارزان قیمت تر است. به لحاظ کارایی تفاوتی میان آنها نیست. یعنی این قیمت کمتر به معنای ضعف در عملکرد مقاومت سرامیکی نمی باشد. تنها نکته حائز اهمیت آن است که شرایط استفاده و کاربردی که شما مد نظرتان است نوع مقاومت را مشخص میکند. بهتر است در شرایطی که محیط جوی بر روی کار کرد مقاومت ترمز اخلال ایجاد نمی کند، مقاومت سرامیکی بهترین انتخاب می باشد.

مقاومت الکتریکی اینورتر چیست

برای کاهش سرعت اینورتر ، در سیستم های کنترل سرعت از کاهش تدریجی سرعت استفاده می گردد.زمانی که بی تحرکی سیستم افزایش یابد سرعت کاهش موتور باسرعت همزمان موتور یکسان نخواهد بود. یعنی سرعت واقعی موتور بیشتر از سرعت همزمان موتور است. در چنین شرایطی ، جهت خط میدان مغناطیسی در حال چرخش سیم پیچ روتور موتور و سرعت ثابت آن در حین کار کردن معکوس می باشد. نیروی الکتریکی حاصل از جهت فعلی سیم پیچ روتور هم معکوس خواهد بود. گشتاور الکترو مغناطیسی حاصل شده برخلاف جهت چرخش موتور می باشد. موتور گشتاور منفی پیدا میکند. در این حین موتور عملا یک مولد است و سیستم در حالت ترمز احیا کننده قرار میگیرد. انرژی جنبشی سیستم به باس DC درایو باز میگردد ، بطوری که ولتاژ باس DC توامان افزایشی ست.

عواقب عدم استفاده از مقاومت ترمز

اگر کاهش بار موتور خیلی سریع باشد، موتور بعنوان ژنراتور وارد کار می شود.چنانچه این اتفاق بیفتد انرژی به اینورتر منتقل شده و در نتیجه اضافه ولتاژ در باس dc اینورتر اتفاق می افتد. روش های بسیاری جهت پیشگیری از چنین اتفاقی وجود دارد. بهترین راهکار خرید مقاومت ترمز است. در ادامه اطلاعات بیشتری را در مورد مقاومت ها خدمت شما ارائه خواهیم نمود.

بریک یونیت ترمز

بریک یونیت بیشتر برای کنترل بار مکانیکی استفاده قرار می شود. انرژی احیا شده به وسیله موتور توسط Braking resistor مورد استفاده قرار میگیرد.

نقش بریک یونیت

به طور کلی می توان گفت که نقش بریک یونیت این است که سلامت اینورتر شما را تضمین کند. زیرا زمانی که انرژی از موتور باز می گردد می تواند به درایو آسیب برساند. اما وجود یک ترمز استاندارد ( مقاومتی که ضریب خطای بسیار پایین و نزدیک به صفر داشته باشد- موجود در نیرونوین) می تواند از بروز آسیب به IGBT شما جلوگیری نماید.

حالت های ترمز اینورتر

ترمز دینامیکی

اشاره به نحوه جذب انرژی احیا کننده موتور توسط مقاومت ارائه شده در پیوند DC است.

درایو چند اینورتر مشترک

انرژی احیا کننده موتور A به باس DC معمولی بازگردانی می گردد. موتور B انرژی احیا کننده را استفاده می کند. درایو چند اینورتر که از باس DC استفاده می کند به دو حالت تقسیم می گردد: یک باس متعادل DC و یک پیوند مشترک DC. هر درایو از استقلال نسبی برخوردار است که می تواند در مواقع لزوم به باس DC متصل و یا از آن جدا گردد.

ترمز DC

هر زمان که مبدل فرکانس به استاتور موتور متصل می گردد، موتور به شکل غیرهمزمان در حالت ترمز انرژی قرار می گیرد. در شرایط مذکور، فرکانس خروجی اینورتر صفر است. دراین حالت دیگر میدان مغناطیسی استاتور موتور به چرخش در نمی آید. روتور چرخان به منظور تولید گشتاور ترمز، میدان مغناطیسی استاتیک را برش می دهد. انرژی ذخیره شده در سیستم به انرژی الکتریکی تبدیل و سپس در مدار روتور مصرف می شود.

نقش مقاومت ترمز

موتور در طی فرایند افت فرکانس کار در حالت ترمز احیا کننده قرار می گیرد. انرژی جنبشی سیستم می بایست مجددا به مدار DC تغذیه گردد. این فرایند به شکلی است که ولتاژ DC بصورت مداوم بالا می رود. در این حالت حتی ممکن است ولتاژ به سطحی خطرناک برسد. بنابر موارد گفته شده، انرژی احیا شده به مدار DC می بایست مصرف گردد.از مقاومت ترمز برای مصرف این قسمت از انرژی استفاده می شود.هر مبدل فرکانس دارای واحد ترمز است .

روند فرایند ترمز و مقاومت ترمز

زمانیکه موتور به واسطه نیروی خارجی کاهش پیدا می کند، موتور به حالت تولید نیرو می رود تا انرژی احیا کننده تولید کند. نیروی برق سه فاز AC تولید شده در قسمت اینورتر اصلاح می شود.هنگامی که ولتاژ DC به ولتاژ معینی رسید، سوئیچ تغذیه مقاومت روشن می شود و جریان از طریق قدرت ترمز جریان می یابد.

آزاد سازی گرما

مقاومت گرما آزاد می کند.با جذب انرژی احیا کننده سرعت موتور کاهش یافته و ولتاژ باس DC اینورتر کاهش می یابد. زمانیکه ولتاژ باس DC به میزان ولتاژ توقف کاهش یابد ، برق واحد ترمز خاموش می گردد. در این شرایط دیگر هیچ جریان ترمزی از طریق مقاومت جریان نمی یابد. مقاومت ترمز به طور طبیعی گرما را از بین می برد و دمای خود را پایین می آورد.

توقف کنترل شده با استفاده از اینورتر

دربرخی موارد کاهش میزان سرعت جهت کاهش انرژی برگشتی کافی است. دربیشتر اینورترها قابلیت تنظیم برای قرار گیری در حالت شفت آزاد وجود دارد. در این روش درایو خاموش می شود و اجازه می دهد تا بار مطابق با اینرسی خودش متوقف گردد. درصورت لزوم توقف سریع و یا در صورت نیاز به توقف کنترل شده می توان با مقاومت ترمز انرژی احیا کننده را از بین برد.

توقف بار

دراکثر موارد می خواهیم بار را کاملا متوقف کنیم.اعمال ولتاژ dc علاوه بر تولید گشتاور ترمز، گشتاور نگهدارنده را نیز به دنبال خواهد داشت. روتور تا زمانی که ولتاژ dc اعمال می شود در یک موقعیت ثابت خواهد ماند. برای مثال در یک آسانسور وقتی به طبقه مورد نظر نزدیک می شود سرعت آن کم می شود.این امر برای جلوگیری از اعمال ولتاژ dc طولانی مدت به موتور انجام میشود.این کار تنها به کمک یک مقاومت ترمز با کیفیت انجام پذیر است.

نحوه عملکرد ترمز

عملکرد ترمز بصورت الکترو مغناطیسی است. یعنی زمانی که جریان از طریق سیم پیچ کنترل می شود، میدان مغناطیسی ترمز را فراخوانی می کند و اجازه می دهد تا شفت آزادانه بچرخد. پس اگر برق نتواند ترمز را درگیر کند به اتصال و یکسو کننده جداگانه نیاز است.هنگام تعویض سیم پیچ با خاطر داشته باشید تا پارامتر سوئیچ به درستی اندازه گیری شود.

اتصال موتور و ترمز

ترمز و موتور به یک منبع تغذیه وصل می شوند. اما در صورت استفاده از اینورتر ، روند قدری پیچیده تر می شود. زیرا بخاطر وجود فرکانس کریر در شکل موج خروجی اینورتر، عملکرد مغناطیسی ترمز بهم می ریزد. این امر منجر به قطع و وصل های مکرر ترمز می شود.

در ابتدا، ما باید انرژی جداگانه ای را برای مقاومت ترمز تأمین کنیم. اینورتر، موتور را با ولتاژ و فرکانس متغیر تغذیه می کند که برای ترمز مناسب نیست. اکنون باید تصمیم بگیریم که ترمز را چه زمان آزاد کنیم. درکاربردی مانند نوار نقاله می توانیم ترمز را آزاد کنیم. ولی انجام این کار در کاربردی مانند جرثقیل میسر و ممکن نیست.

کنترل ترمز به کمک اینورتر

ساده ترین راهکار حصول اطمینان از مناسب بودن بازدهی خروجی است. می توانیم با کنترل کردن مقاومت ترمز به کمک اینورتر و بوسله رله خروجی اینورتر این کار را انجام دهیم.تنها کافی است هنگامی که فرکانس درایو به یک مقدار مناسب رسید، رله رها شود. اینورتر ورتکس رله را در هر آستانه جریان یا فرکانس مورد نظر برای تنظیم باز یا بسته می کند. با کمی دقت می توانید رله را تنظیم کنید.

معرفی اینورتر ورتکس برای کنترل ترمز

جهت کارکرد مناسبتر اینورتر ورتکس راهکار بهتری دارد. اینورتر ورتکس دارای دو رله برای کنترل ترمز است. درشرایطی که اینورتر بعنوان بالابر کار می کند پس از فرمان شروع اینورتر فرکانس خروجی خود را به مقدار انتخابی افزایش می دهد و در آن مقدار نگه می دارد.در این شرایط گشتاور در موتور ایجاد می شود. این گشتاور با درایو اندازه گیری می شود پس از رسیدن به مقدار مدنظر، ترمز با رله آزاد می شود. درایو در بازه زمانی کوتاه در همان فرکانس خروجی نگه داشته می شود.این عمل تا زمان آزادسازی ترمز انجام می شود. سپس درایو،فرکانس خروجی را به میزان عملکرد عادی افزایش می دهد. پس از صدور دستور توقف، درایو فرکانس را به مقدار از پیش تعیین شده کاهش می دهد.بعداز آن ترمز درگیر شده و در فرکانس نگه داشته می شود. باانجام این مرحله فرکانس به صفر می رسد و درایو خاموش می شود.

معرفی اینورتر ورتکس برای آسانسور

مشخص است که تثبیت گشتاور برای بهره برداری ایمن جرثقیل ها و بالابرها ضروری است.می توان بطور خلاصه بیان کرد که این حالت برای کاربردی مانند آسانسور ابتدا ولتاژ dc به موتور اعمال می شود. سپس ترمز الکترومکانیکی آزاد شده و در ادامه اینورتر شروع به دوراندازی می کند تا به سرعت نامی برسد. در زمان دریافت فرمان توقف نیز که منجر به متوقف شدن موتور میشود در فرکانسی نزدیک فرکانس صفر ولتاژ DC به موتور تزریق می شود. بعد از قفل شدن موتور ترمز الکترومکانیکی فرمان می گیرد و بعد از زمان مشخص شده در اینورتر تزریق ولتاژ DC متوقف شده و موتور وارد حالت توقف می شود.

به یاد داشته باشید که ترمز را نمی توان به طور مستقیم با رله کوچک ساخته شده در درایو کنترل کرد. از کنتاکت های رله برای سیم کشی کنتاکتور مناسب استفاده کنید و مطمئن شوید که تمام اتصالات برقرار است یعنی جوری کنتاکتور عمل کند که مطمئن شویم تمام اتصالات برقرار است برای جلوگیری از قوس الکتریکی. شکل ۲ ترتیب سیم کشی معمولی برای کنترل ترمز را نشان می دهد. توجه داشته باشید که برای انرژی دادن به کنتاکتور یک منبع جداگانه لازم است. درایو قدرت کافی ۲۴ ولت برای کنترل کنتاکتور را تأمین نمی کند.

کاهش سرعت مکانیکی

یکی دیگر از مواردی که از این قطعات استفاده می کنیم جهت کاهش سرعت یک سیستم مکانیکی است.سرعت اتصال کوتاه در موتور سه فاز توسط مقاومت با تغییر در ولتاژ منبع تغذیه کنترل می شود. این فرایند ترمز مکانیکی نام دارد.برای کاهش سرعت یک موتور الکتریکی انرژی جنبشی می بایست به انرژی الکتریکی تبدیل گردد. این انرژی با استفاده از Brake و به شکل گرما پراکنده می شود.

وظایف مقاومت ترمز

مقاومت جهت بلند کردن و حرکت چرخ دنده ها ،دیسک های آسانسور،نوار نقاله ،تابلو های اینورتر و همچنین درتمام درایوهایی که تغییرات سرعت در آنها سریع است بکار می رود. این عمل به منظور کنترل بارهای اضافی که موجب آسیب دیدن و زیان رسیدن به دستگاه می شود انجام میگردد.

انواع مقاومت ترمز با ابعاد کوچکتر را می توان همراه با دیگر تجهیزات در تابلو نصب نمود. به طور کلی از آنها نه تنها برای سیستم های حرکتی کوچک استفاده می شود بلکه برای تجهیزات بزرگی مانند قطار و تراموا نیز کاربرد دارد.

نحوه انتخاب مقاومت ترمز مناسب

انتخاب درست مقاومت نقشی بسیار کلیدی دارد. زیرا اگر مقاومت را به درستی انتخاب نکنید، امکان دارد تا اینورتر شما ارور داده و یا حتی بسوزد. سه نکته اساسی در انتخاب درست مقاومت ها وجود دارند که باید به آن ها توجه شود.

۱- تلرانس اهم مقاومت

تلرانس | Tolerance به میزان خطای یک Brake گفته می شود. به این معنی که اگر روی مقاومتی نوشته شده باشد ده درصد خطا دارد و توان آن ۶۰ اهم است، اهم این مقاومت می تواند از ۵۴اهم تا ۶۶ اهم متفاوت باشد. و این میزان از خطا بسیار نامناسب و زیان آفرین است. بهترین عدد برای تلرانس مقاومت بین یک درصد تا دو درصد میباشد. ( تمام مقاومت های تولید شده در نیرونوین از این استاندارد طبعیت میکنند)

عواقب استفاده از مقاومت با تلرانس بالا

همانطور که در پارگراف بالا توضیح دادیم، بهترین خطای یک مقاومت بین یک تا دو درصد است. و بهترین اهم مقاومت برای اینورتر هم همیشه در کاتالوگ آن ذکر میشود. پس اگر در دفترچه اینورتر شما در مقابل کلمه اهم عدد ۶۰ نوشته شده است به هیچ عنوان نباید این عدد از ۶۱اهم بیشتر ویا از ۵۹ اهم کمتر شود.
اگر برای اینورتری با این شرایط، مقاومت ترمزی با ۵% درصد خطا انتخاب کنیم، دو حالت به وجود می آید. یا انرژی کمتری از اینورتر تخلیه می شود و یا بیشتر از حد مورد نظر. این امر موجب می شود که پس از مدتی اینورتر شما یا ارور | Error بدهد و یا حتی بسوزد.

۲- توان مقاومت

همانند اهم مقاومت که در منوال | Manual مربوط به درایو شما ذکر می شود ، عدد مربوط به توان آن نیز ذکر می شود. اگر درایو شما به یک مقاومت ۴وات نیاز دارد، توان مقاومت شما می بایست حداقل ۴ وات باشد. بیشتر بودن این عدد در اینجا مشکلی را برای ما ایجاد نمی کند اما کمتر بودن آن موجب آسیب دیدن خود مقاومت خواهد شد.

۳-جنس

جنس مقاومتها دونوع دارند که انتخاب آنها با توجه به شرایط محیطی، جوی و محلی که قرار است مورد استفاده قرار بگیرند تغییر میکند.

معمولا برای آسناسور ها، جرثقیل ها، پله برقی ها و مواردی که شرایط عادی حاکم است و بریک رزیستور در معرض جو اسیدی یا پاشیدن آب قرار ندارد، می توان از مقاومت سرامیکی استفاده کرد.

اما اگر محیطی که شرایط جوی و یا محیطی نامناسبی دارد بهتر است که از جنس آلومینیومی استفاده گردد. مثلا در ذوب آهن ها که دمای محیطی بسیار بالاست و یا قالیشویی ها که پاشیدن آب در آنها محتمل است.

مقاومت ترمز فن دار

خرید مقاومت ترمز

شرکت نیرونوین تولید کننده انواع Brake resistorهای بسیار با کیفیت در جنس های مختلف است. مقاومتهای تولیدی این شرکت از نوع آلومینیومی فن دار و بدون فن و سرامیکی می باشد. بریک های تولیدی نیرونوین دارای کمترین ضریب خطا می باشد و همین امر موجود افزایش سلامت و عمر اینورتر شما می شود.
جهت خرید مقاومت ترمز، دریافت قیمت و یا مشاوره رایگان با کارشناسان فنی شرکت در ارتباط باشید.