پی ال سی امرن CJ1M از سری مدولار | Modular این شرکت می باشد.

با توجه به اپدیت بودن قیمت ها ، برای خرید و یا دریافت قیمت PLC Omron CJ1M می توانید با شماره زیر به صورت مستقیم و یا از طریق واتس اپ در ارتباط باشید.

پی ال سی امرن cj1m

مشخصات فنی پی ال سی امرن cj1m

پردازندهCPU11CPU12CPU13CPU21CPU22CPU23
حداکثر IO محلی160320640160320640
زمان اجرا (میکروثانیه)0.10.10.10.10.10.1
ساعتYESYESYESYESYESYES
حداکثر ردیف های اضافه001001
حداکثر تعداد کارت حافظه در هر ردیف101010101010
حافظه برنامه (K step)5102051020
حافظه ماندگار (KW)323232323232
IO روی CPU10/610/610/6
تعداد دستور العملها400400400400400400
تعداد تایمر/شمارنده4096/40964096/40964096/40964096/40964096/40964096/4096
کارت ورودی DC
(pt.)
16/32/6416/32/6416/32/6416/32/6416/32/6416/32/64
کارت ورودی AC
(pt.)
8(200..240)/16(100..120)
8(200..240)/16(100..120)
8(200..240)/16(100..120)
8(200..240)/16(100..120)
8(200..240)/16(100..120)
8(200..240)/16(100..120)
کارت خروجی DC رله ای
(pt.)
8/168/168/168/168/168/16
کارت خروجی AC
(pt.)
8(250 VAC,tirac)8(250 VAC,tirac)8(250 VAC,tirac)8(250 VAC,tirac)8(250 VAC,tirac)8(250 VAC,tirac)
کارت خروجی ترانزیستوری(pt.)8/16/32/64 (NPN/PNP)8/16/32/64 (NPN/PNP)8/16/32/64 (NPN/PNP)8/16/32/64 (NPN/PNP)8/16/32/64 (NPN/PNP)8/16/32/64 (NPN/PNP)
کارت I/O دیجیتال (pt.)16-16/32-3216-16/32-3216-16/32-3216-16/32-3216-16/32-3216-16/32-32
کارت ورودی آنالوگ(pt.)4/8 (13 BIT RESULOTION) 4/8 (13 BIT RESULOTION) 4/8 (13 BIT RESULOTION) 4/8 (13 BIT RESULOTION) 4/8 (13 BIT RESULOTION) 4/8 (13 BIT RESULOTION)
کارت خروجی آنالوگ (pt.)2/4/8 (13 BIT RESULOTION) 2/4/8 (13 BIT RESULOTION) 2/4/8 (13 BIT RESULOTION) 2/4/8 (13 BIT RESULOTION) 2/4/8 (13 BIT RESULOTION) 2/4/8 (13 BIT RESULOTION)
کارت I/O آنالوگ (pt.)4/2 (13 BIT RESULOTION) 4/2 (13 BIT RESULOTION) 4/2 (13 BIT RESULOTION) 4/2 (13 BIT RESULOTION) 4/2 (13 BIT RESULOTION) 4/2 (13 BIT RESULOTION)
کارت کنترلر دما (pt.)2/4(PT100 / THERMOCUPLE)2/4(PT100 / THERMOCUPLE)2/4(PT100 / THERMOCUPLE)2/4(PT100 / THERMOCUPLE)2/4(PT100 / THERMOCUPLE)2/4(PT100 / THERMOCUPLE)
شمارنده سرعت بالا ( Channel)2 (500kHz)2 (500kHz)2 (500kHz)2 (500kHz)2 (500kHz)2 (500kHz)
کنترلر NC Position
(axis)
1/2/4
(open collector/Line drive)
1/2/4
(open collector/Line drive)
1/2/4
(open collector/Line drive)
1/2/4
(open collector/Line drive)
1/2/4
(open collector/Line drive)
1/2/4
(open collector/Line drive)
کارت ارتباطیethernet
controller link
Host link
DeviceNet
Compobus
Profibus
CAN open
ethernet
controller link
Host link
DeviceNet
Compobus
Profibus
CAN open
ethernet
controller link
Host link
DeviceNet
Compobus
Profibus
CAN open
ethernet
controller link
Host link
DeviceNet
Compobus
Profibus
CAN open
ethernet
controller link
Host link
DeviceNet
Compobus
Profibus
CAN open
ethernet
controller link
Host link
DeviceNet
Compobus
Profibus
CAN open